Lô Đề 2 Miền Vip [ Tháng 08 - 2019 ]

ĐàiBao Lô
Ngày 22Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 
??????????
An Giang
Đài 2 Max
??????????
Binh Dinh
Đài 3 Max
??????????
Quang Binh
Đài 4 
??????????
Ngày 21+5Số 1Số 2Số 3Số 4
Dong Nai
Đài 1 1
2686
1
2x68x6
Can Tho
Đài 2 1Max
54845x4
544:1
8x4
Da Nang
Đài 3 3Max
10
1
10
1
x10
610:1
1x0
Khanh Hoa
Đài 4 0
86468x64x6
Ngày 20+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1 2
78
1
38
1
7x83x8
Bac Lieu
Đài 2 1Max
82228x2
862:1
2x2
Dak Lak
Đài 3 0Max
48184x81x8
Quang Nam
Đài 4 0Max
94549x45x4
Ngày 19...Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 0
96669x66x6
Dong Thap
Đài 2 0Max
06860x68x6
Thua Thien Hue
Đài 3 0
18281x82x8
Phu Yen
Đài 4 0
48884x88x8
Ngày 18+6Số 1Số 2Số 3Số 4
Tien Giang
Đài 1 1Max
54145x41x4
104:1
Kien Giang
Đài 2 0Max
38483x84x8
Kon Tum
Đài 3 2
22222x2
292:1
2x2
292:1
Khanh Hoa
Đài 4 3
14
1
441x44x4
464:1
404:1
Ngày 17+2Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 0Max
3030x303x0
Hau Giang
Đài 2 2Max
08
1
680x8
008:1
6x8
Da Nang
Đài 3 0Max
1010x101x0
Quang Ngai
Đài 4 0Max
4040x404x0
Ngày 16+6Số 1Số 2Số 3Số 4
Vinh Long
Đài 1 2
8414
1
8x41x4
124:1
Binh Duong
Đài 2 0
06960x69x6
Gia Lai
Đài 3 2Max
7030
1
7x0
730:1
3x0
Ninh Thuan
Đài 4 2Max
42
1
624x2
422:1
6x2
Ngày 15+7Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 1Max
3000
1
3x00x0
An Giang
Đài 2 0Max
26962x69x6
Binh Dinh
Đài 3 3Max
20
1
20
1
x20
320:1
2x0
Quang Binh
Đài 4 3Max
70
1
70
1
x70
670:1
7x0
Ngày 14+7Số 1Số 2Số 3Số 4
Dong Nai
Đài 1 1
26
1
862x68x6
Can Tho
Đài 2 1
68786x87x8
798:1
Da Nang
Đài 3 1Max
48384x83x8
318:1
Khanh Hoa
Đài 4 4
2090
2
2x0
290:1
9x0
990:1
Ngày 13+1Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1 1Max
96469x6
916:1
4x6
Bac Lieu
Đài 2 0
68186x81x8
Dak Lak
Đài 3 0Max
58185x81x8
Quang Nam
Đài 4 0Max
32523x25x2
Ngày 12+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 0
94649x46x4
Dong Thap
Đài 2 1
68786x87x8
718:1
Thua Thien Hue
Đài 3 0Max
28382x83x8
Phu Yen
Đài 4 2
64
1
64
1
6x46x4
Ngày 11+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Tien Giang
Đài 1 0Max
54145x41x4
Kien Giang
Đài 2 2Max
06
1
460x64x6
466:1
Kon Tum
Đài 3 2
22222x2
252:1
2x2
252:1
Khanh Hoa
Đài 4 0
86468x64x6
Ngày 10+7Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 1Max
88788x87x8
738:1
Hau Giang
Đài 2 3Max
08
1
680x8
038:1
008:1
6x8
Da Nang
Đài 3 3Max
30
1
30
1
x30
930:1
3x0
Quang Ngai
Đài 4 0
36663x66x6
Ngày 09+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Vinh Long
Đài 1 1
88188x8
858:1
1x8
Binh Duong
Đài 2 1Max
64046x4
684:1
0x4
Gia Lai
Đài 3 1
20
1
902x09x0
Ninh Thuan
Đài 4 0Max
42624x26x2
Ngày 08+8Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 1Max
4404
1
4x40x4
An Giang
Đài 2 3Max
60
1
60
1
x60
160:1
6x0
Binh Dinh
Đài 3 0Max
00400x04x0
Quang Binh
Đài 4 4Max
70
1
70
1
x70
970:1
7x0
710:1
Ngày 07+13Số 1Số 2Số 3Số 4
Dong Nai
Đài 1 2
3888
1
3x88x8
888:1
Can Tho
Đài 2 6Max
80
2
80
2
x80
680:1
080:1
8x0
Da Nang
Đài 3 3Max
40
1
40
1
x40
940:1
4x0
Khanh Hoa
Đài 4 2
9242
1
9x24x2
442:1
Ngày 06+11Số 1Số 2Số 3Số 4
Vung Tau
Đài 1 3
2434
1
2x4
234:1
3x4
314:1
Bac Lieu
Đài 2 1
3818
1
3x81x8
Dak Lak
Đài 3 2
74
1
04
1
7x40x4
Quang Nam
Đài 4 5
86
1
46
1
8x6
836:1
876:1
4x6
456:1
Ngày 05+6Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 2
8262
2
8x26x2
Dong Thap
Đài 2 1
16
1
761x67x6
Thua Thien Hue
Đài 3 0
96269x62x6
Phu Yen
Đài 4 3Max
78
1
987x89x8
978:1
918:1
Ngày 04+6Số 1Số 2Số 3Số 4
Tien Giang
Đài 1 2
82
1
028x20x2
082:1
Kien Giang
Đài 2 2Max
3808
1
3x8
398:1
0x8
Kon Tum
Đài 3 2
20
1
902x0
220:1
9x0
Khanh Hoa
Đài 4 0
12521x25x2
Ngày 03+4Số 1Số 2Số 3Số 4
Tp Hcm
Đài 1 1Max
46
1
664x66x6
Hau Giang
Đài 2 0Max
08780x87x8
Da Nang
Đài 3 3Max
20
1
20
1
x20
420:1
2x0
Quang Ngai
Đài 4 0
36763x67x6
Ngày 02+3Số 1Số 2Số 3Số 4
Vinh Long
Đài 1 1
4868
1
4x86x8
Binh Duong
Đài 2 1Max
14941x49x4
944:1
Gia Lai
Đài 3 1Max
98289x8
908:1
2x8
Ninh Thuan
Đài 4 0Max
44144x41x4
Ngày 01+7Số 1Số 2Số 3Số 4
Tay Ninh
Đài 1 2Max
24
1
44
1
2x44x4
An Giang
Đài 2 1Max
2656
1
2x65x6
Binh Dinh
Đài 3 4Max
00
1
10
2
0x01x0
150:1
Quang Binh
Đài 4 0Max
22322x23x2

Tổng Lời Lỗ Theo Đài [ 21 Ngày ]

ĐàiSố 1Số 2Số 3Số 4
15
117
11
711
3
-573
6
2,424
27
315
6
216
10
6,420
4
426
39
513
9
513
10
6,420
4
426
47
315
7
315
6
2,424
8
4,422
Tổng28
1,260
33
1,755
29
14,691
22
7,698

Tổng Lời Lỗ [ Max ] Theo Đài [ 21 Ngày ]

Đài có Max và Số 1 = Số 2
ĐàiSố 1
10 / 1 ngày
-18
23 / 2 ngày
261
35 / 6 ngày
387
42 / 3 ngày
144
Tổng10
936

Quick Access

18+ GambleAware
Copyright ©2019 Auto188Bet Group. All rights reserved.
Tips & Auto Betting Soft provided by Auto188Bet.